alternatief

Duurzame transformatie

Vijf jaar geleden stelde Mark Voerman zich op het standpunt dat grond in Nederland al schaars genoeg is en dat er genoeg gebouwen zijn die leeg staan. Daarom is gespecialiseerd in duurzame transformatie: het vinden van een nieuwe functie voor oude industriŽle panden en terreinen.

Duurzaamheidfactor

Nu lijkt dat een vooruitziende blik te zijn geweest. Na het uitbreken van de crisis is de woning- en kantorenmarkt in sneltreinvaart veranderd. De komende jaren zal leegstand het grootste euvel zijn; herontwikkeling het sleutelwoord. Juist in deze transformatie van oud naar nieuw heeft Mark Voerman de afgelopen jaren ruime expertise opgebouwd.

Duurzaam grondgebruik speelt vanaf de oprichting een hoofdrol. Dat begint bij de keuze van projecten. De keuze valt vaak op oude vervuilde fabrieksterreinen, pompstations en monumentale industriŽle panden die logistiek hun nut hebben verloren. Het is de kunst deze zogenaamde inbreilocaties te optimaliseren.

Milieu

Vaak zijn dorpen, woonwijken en stadsdelen dusdanig gegroeid dat oude terreinen ingekapseld zijn geraakt. Herontwikkeling naar woningen is dan per definitie beter voor het milieu; door een afname aan vrachtwagens en transport naar en van die oude fabrieksterreinen en doordat de vervuilde grond als eerste gesaneerd wordt.

Wat het milieu betreft wordt praktisch te werk gegaan: waar mogelijk wordt het sloopafval gescheiden om het opnieuw te gebruiken, wordt het baksteen en beton van gesloopte opstallen ter plaatse vermalen en als fundament gebruikt voor de bestrating, bouwmaterialen worden vaak hergebruikt van andere bouwplaatsen en Mark Voerman werkt met bouwvakkers uit de buurt die met de fiets naar het werk kunnen, waardoor ze niet onnodig dagelijks twee uur uitlaatgassen verspreiden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de meest milieuvriendelijke technieken.